Bảo hành 5 năm, giờ là lúc yên tâm mua xe VinFast?

Bảo hành 5 năm, giờ là lúc yên tâm mua xe VinFast?

Ý kiến phản hồi