VinFast xuất xưởng và chạy thử chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam

VinFast xuất xưởng và chạy thử chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam

Ý kiến phản hồi