KTM 1290 Super Duke R được sinh ra như thế nào?

Đoạn video mô tả quá trình ra đời của mẫu KTM 1290 Super Duke R từ ý tưởng, thiết kế, sản xuất...

Ý kiến phản hồi

video liên quan