https://www.youtube.com/watch?v=YxkzzJyyTfs&t=126s

Test Honda CR-V trong trường đua và thử công nghệ Honda Sensing trời mưa bão

Ý kiến phản hồi