Hơn 7 tỷ đồng, chọn Mercedes G-Class hay Toyota Land Cruiser?

Hơn 7 tỷ đồng, chọn Mercedes G-Class hay Toyota Land Cruiser?

Ý kiến phản hồi