600 triệu, chọn Honda City 1.5Top hay Hyundai Accent 1.4AT bản đặc biệt?

600 triệu, chọn Honda City 1.5Top hay Hyundai Accent 1.4AT bản đặc biệt?

Ý kiến phản hồi