1,5 tỷ, chọn Toyota Camry 2.5Q 2019 nhập Thái hay Mercedes C200 2019 lắp ráp?

1,5 tỷ, chọn Toyota Camry 2.5Q 2019 nhập Thái hay Mercedes C200 2019 lắp ráp?

Ý kiến phản hồi (2)

  • Nguyễn Anh|21/05/2019|20:14

    Có điều kiện chọn mer, không dư dã chọn toi

  • Davidadam|28/05/2019|15:28

    chỉ có ở Việt Nam mới có kiểu so sánh này